SMS Gönder

SMS Gönder

 

/*
www.gsmkontrol.com
D5 ile toprak arasına bağlanan butona basıldığında 
önceden belirlenen numaraya SMS gönderen program
*/

#include <GSM.h>
#define PINNUMBER ""    //Pin numarası aktifse "1234" şeklinde yazın. Aktif değilse aynen kalabilir

GSM gsm;
GSM_SMS sms;
char remoteNum[20] = "0542*******";  // SMS Gönderilecek numara 

void SEND_SMS(char metin[200]) 
{
  sms.beginSMS(remoteNum);
  sms.print(metin);
  sms.endSMS();
  delay(5000);       // Sonraki sms e kadar bekleme süresi
}

void setup()
{
pinMode(5,INPUT_PULLUP);  // 5 numaralı pin giriş olarak tanımlandı, dahili pullup direnci açıldı 
gsm.begin(); //Modemi aç 
}

void loop()
{
  int Buton_Durum = digitalRead(5); 
  if (Buton_Durum == LOW) // Butona basıldı mı
      SEND_SMS("Butona Basildi");
}